<cite id="fx1hb"><video id="fx1hb"></video></cite>
<menuitem id="fx1hb"><dl id="fx1hb"></dl></menuitem>
<var id="fx1hb"></var>
<menuitem id="fx1hb"></menuitem>
<var id="fx1hb"></var>
<var id="fx1hb"></var>
<cite id="fx1hb"><video id="fx1hb"><thead id="fx1hb"></thead></video></cite>
<var id="fx1hb"></var><var id="fx1hb"><video id="fx1hb"></video></var>
<cite id="fx1hb"></cite>
<var id="fx1hb"></var><cite id="fx1hb"><video id="fx1hb"></video></cite>
<var id="fx1hb"></var>
<menuitem id="fx1hb"></menuitem><cite id="fx1hb"><span id="fx1hb"><thead id="fx1hb"></thead></span></cite>
<var id="fx1hb"><strike id="fx1hb"></strike></var><cite id="fx1hb"></cite><cite id="fx1hb"></cite>
<cite id="fx1hb"><span id="fx1hb"><menuitem id="fx1hb"></menuitem></span></cite>
您現在的位置:

逐點比較法直線插補速度的變化計算分析

直線插補的速度分析

直線加工時,有

式中 L——直線長度;

V——刀具進給速度;

N——插補循環數;

f——插補脈沖的頻率。

插補循環數為

N=xeye=LcosαLsinα

式中 α一直線與X軸的夾角。

上式說明刀具進給速度與插補脈沖的頻率f、直線與X軸的夾角α有關。若保持f不變,加工0°和90°傾角的直線時刀具進給速度最大(為f),加工45°傾角的直線時刀具進給速度最。0.707f),如圖所示。

逐點比較法直線插補速度的變化